Sloan Fotometrisi Yardımı Ile Yüksek Enlemli Alanlarda Metal Bolluğu Dağılımı


Bilir S. , Ak S. (Yürütücü) , Karaali S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2007 - 2008

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2007
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2008