İlerleyici Supranükleer Felç Tanılı Hastaların Kanlarında mikroRNA Ekspresyon Seviyesi Değişimleri


PALABIYIK B. (Executive) , YAKICIER M. C. , GÜNDÜZ A. , APAYDIN H. , ERTAN F. S. , KIZILTAN G. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: November 2019