Polikistik Over Sendromu Tanılı Olgularda AMH, İnhibin B, İNSL-3, Leptin Düzeylerinin Tanı ve İzlemdeki Yerinin Araştırılması


YETİM ŞAHİN A. (Yürütücü) , BAŞ F.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2014
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2017