Yerüstü Suları ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerinin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin Gelistirilmesi Projesi


Albay M. (Yürütücü) , Gürevin C. , Gaygusuz Ö. , Köker Demo L. , Oğuz Çam A. , Akçaalan Albay R.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2014
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2016