p16INK4A ve p14ARF Tümör Baskılayıcı Genlerin Promotör Bölgelerine RNA Müdahalesi Transkripsiyonel Gen Baskılanmasına Yol Açıyormu?


GEZER U. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2008
  • End Date: December 2011