Bombus Arısının (Bombus terrestris L.) Gelişim Sürecinde Anten Kemoreseptörlerinin Genom Düzeyindeki İfade Eğilimlerinin Araştırılması


Dikmen F. (Executive), Eldem V.

TUBITAK Project, 2019 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2019
  • End Date: January 2021