Atmalı Filtreli atodik Vakum Ark depolama ZnO Yarıiletken İnce Filmlerin Optik ve Yapısal Özellikleri


KARA KOÇ K. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2014
  • End Date: August 2015