E-PROFMAN / Joint Online Programme for Professional Development in Innovative Management, Leadership and Strategic Communication - Macedonia, Slovenia and Turkey


Mengü S. (Executive), Eraslan Yayınoğlu P., Özbebek Tunç A., Aslan P., Kurşun A. K., Özkoyuncu F., et al.

Erasmus Project, 2015 - 2018

  • Project Type: Erasmus Project
  • Begin Date: September 2015
  • End Date: August 2018

Project Abstract

Yenilikçi Yönetim, Liderlik ve Stratejik İletişimde Mesleki Gelişim İçin Ortak Çevrimiçi Program- Makedonya, Slovenya ve Türkiye

 

Özet

Proje; Makedonya, Slovenya ve Türkiye'de yenilikçi yönetim, liderlik ve stratejik iletişimde mesleki gelişim için hazırlanmış ortak çevrimiçi programın geliştirilmesine ve hayata geçirilmesine yarayacak 3 sanal yerleşke açacaktır. Bir yıl içinde 60 genç uygulamacı ve lisans öğrencisinin rekabetçi ve uluslarüstü iş çevresinde liderlik, işletme yönetimi ve iletişim becerilerinde uzmanlaşması hedeflenmektedir.

 

Projenin Bağlamı

European Communication Monitor (Avrupa İletişim Gözetlemesi) 2014 çalışmasına göre, gelecek 3 yılda iletişim yönetimi alanında faaliyet gösterenler için en büyük zorluklardan biri, kuruluşun karar verme sürecinin değer katan bir parçası olabilmek için iletişim ve iş stratejilerinin bir arada kullanılmasıdır. Konuyla ilgili görüşülen profesyoneller, bir kişinin kariyerini geliştirebilmesi için en önemli etkenlerin eğitimden vazgeçmemek ve meslektaşlar ve arkadaşlarla iyi bir iletişim ağı kurmak olduğunu söylüyor.

 

Projenin Hedefleri

1. Programın katılımcılarına uluslararası kurumsal çevrede rekabet avantajı ve etkili liderlik davranışları kazandıracak gerekli beceri ve yeterliklerin kazandırılması

2. Sanal sınıf ve üst seviye Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sayesinde coğrafi, toplumsal ve maddi engelleri aşan öğrencilere etkileşimi temel alan ve esnek fırsatlar sunmak

3. Proje temelli dersler sayesinde yeni çözüm ve stratejiler geliştirmek, öğrencilerin bunları işyerlerinde ve özel sektörde/kamu sektöründe yapacakları stajlarda uyguladıklarının denetimini yapmak

4. Belli alanlara ilişkin ücretsiz çevrimiçi kaynaklar ve öğrenme materyalleri geliştirmek

5. Sanal hareketlilik yoluyla uluslararası ve kültürlerarası deneyim kazandırmak, diğer Avrupa ülkelerinden özel seçilmiş öğrencilerle iletişim ağı oluşturmak

6. Uzmanlık ve deneyimleri paylaşmak