Atmosferik Basınç Soğuk Plazmanın Levreğin (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) Kalitesine Etkisi


MOL TOKAY S. (Executive) , KARTAL S. , TOSUN Ş. Y. , ULUSOY Ş. , Akan T., Bostan K., et al.

TUBITAK Project, 2020 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2020
  • End Date: November 2022