Türkiye'de Yetişen Euphorbia L. cinsi subg Esula Pers. sect. Pithyusa Raf. Lzaro Euphorbiaceae Türleri Üzerine Morfolojik ve Moleküler Araştırmalar


GENÇ İ. (Executive), ÖZCAN T., KÜLTÜR Ş., DİRMENCİ T., ECEVİT GENÇ G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: October 2020