Yükseköğretimde iç ve dış paydaşların algılarına göre kurumsal itibar: Abant İzzet Baysal Üniversitesi örneği


Avcı K.(Executive), Hülür H., Coşkun H., Şenel O. , Akınç S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: December 2018