Oral skuamöz hücreli karsinomda GABRB2 geninin metilasyon ve ekspresyon seviyelerinin incelenmesi


Demokan S.(Executive), Şen S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: September 2019