“Türkiye'de Yükseköğrenimin İnşasında Kadın Akademisyenlerin Tarihsel Rolleri, Deneyimleri Ve Yaşam Öykülerinin Yol Gösterici Olarak Analizi: İstanbul Üniversitesi Örneği.”


Metinsoy M. (Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: May 2020