Istanbul Cultural Heritage Digital Library (DijitalKutupIST)


Bezirci P., Aydin S., Süzmetaş S., Hekim B.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2022 - 2023

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: July 2023