bcr/abl füzyon geni kimerik bölgesinin lentivektör aracılıklı shRNA ile baskılanması.


BEKTAŞ M.

TUBITAK Project, 2007 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2007
  • End Date: February 2009