Azolla filiculoides’ in naftalen ve fenantrene karşı cevabı ve fitoremediasyon potansiyelinin araştırılması


KÖSESAKAL T. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: April 2016