Gıdalarda Bulunan Tiyol Grubu Antioksidanların Peroksinitrit Anyonu Süpürme Aktivitelerinin Ölçümü için Gentisik Asit Problu Yeni Bir Spektroflorometrik Yöntem Geliştirilmesi


ÖZYÜREK M. (Executive), ŞAHİN M., ÇELİK S. E., APAK M. R., BEKDEŞER B., GÜÇLÜ K., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2016
  • End Date: June 2017