-The Perception and Attitudes of The Local People Towardas Restoration Works and Tourism Development Applied in Historical Areas of Istanbul. -İstanbul'un Tarihi Alanlarında Uygulanan Restorasyon Çalışmalarına ve Turizmin Gelişimine Yönelik Halkın Algı ve Tutumları.


MUĞAN ERTUĞRAL S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: September 2017