Yeni Türk Ticaret Kanununa İlişkin Emsal Yargıtay Kararları Tarama ve Derleme Projesi


Creative Commons License

KENDİGELEN A. (Executive), HELVACI M., SOYKAN İ. C., ZENGİN İ. Ç., SÖNMEZ N. S., UZEL N., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: March 2018