Yeni Türk Ticaret Kanununa İlişkin Emsal Yargıtay Kararları Tarama ve Derleme Projesi


Creative Commons License

KENDİGELEN A. (Executive) , HELVACI M. , SOYKAN İ. C. , ZENGİN İ. Ç. , SÖNMEZ N. S. , UZEL N. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: March 2018