Nehir Havzalarında Göl Sularında Su Kalitesi Fitoplankton ve Makrofit İzleme Buna Bağlı Hassas Alan Tayini (Marmara, Sakarya, Batı Karadeniz Havzaları)


Albay M. (Executive), Akçaalan Albay R., Dorak Z., Gaygusuz Ö., Gürevin C., Yardımcı C. H., et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: September 2014
  • End Date: December 2015