Aterosklerotik koroner arter hasta serumlarından microRNA bankasının oluşturulması


ÇOBAN N. (Executive), GEYİK F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: March 2021