Yüksek sıvı basınç (YSB) uygulamasının su ürünlerinin kalite parametreleri ve raf Ömrü üzerine etkisi


Alpas H.(Executive), Erkan N.

TUBITAK Project, 2009 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2009
  • End Date: March 2012