İzole Sıçan Kalbinde İskemi/Reperfüzyon Hasarında Angiotensin Tip 1 ve Tip 2 Reseptör Blokajının Rolü


Üstünova S.(Executive), Meral İ., Demirci Tansel C., Armutak E. İ., Gürel Gürevin E., Üyüklü M., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2016
  • End Date: February 2020