İstanbul İl Genelinde 6306 sayılı Yasa Kapsamında İlan Edilen Alan ve Yapılara Yönelik Veri Toplama, Etki Analizi, Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanmasında Mekansal Gelişim Stratejilerinin Araştırmaları ve Model Geliştirilmesiİ


Taşkın Y., Oktar S. A. (Executive), Gönençgil B., Kıran Baygın B., Yazıcıoğlu Halu Z., Yoldaş B., et al.

Company, 2022 - 2022

  • Project Type: Company
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: August 2022