Marmara Denizinde Avlanan Dil Balığı, Solea solea (Linnaeus, 1758)'nın Büyüme Parametreleri ve Gonad Gelişimi Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

KAHRAMAN A. E. (Executive), KARAKULAK F. S., YILDIZ T., UZER U.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: October 2020

Project Abstract

Soleidae familyasının bir üyesi olan dil balığı Solea solea (Linneaus, 1758) dünya denizlerinde geniş bir dağılım gösteren bir türdür. Bu çalışmada, Marmara Denizi’nde ticari olarak avcılığı yapılmakta olan ancak üzerinde yeterli düzeyde araştırma bulunmayan dil balığının yaş ve büyüme parametreleri, cinsiyet oranı, gonadosomatik indeks değerleri (GSI), yumurtlama periyodu ve gonad gelişim safhalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, Marmara Denizi kıyılarından Ekim 2017 ve Eylül 2018 arasındaki dönemde 248’i dişi, 294’ü erkek ve 38’i cinsiyeti belirsiz olmak üzere toplam 580 adet birey örneklenmiştir. Örneklenen tüm bireylerin boyları; 11,1 ile 29,5 cm (TL) arasında değişmektedir. Cinsiyeti belirlenen toplam 542 adet birey içerisinde dişi olanların boyları 12,6 ile 29,5 cm (TL), erkek bireylerin boyları ise 11,8 ile 27,8 cm arasında değişmektedir. Ayrıca, yaş ve büyüme analizlerinde kullanılmak üzere sagittal otolitlerden yaş tayinleri gerçekleştirilmiştir. Bireylerin yaşları 1 ile 3 yaş arasında değişmekte olup her bir yaş grubundaki ortalama total boy değerleri her iki cinsiyet için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Von Bertalanffy büyüme denklemine göre hesaplanan büyüme parametreleri; dişi bireyler için: L∞ = 35,8 cm, k = 0,37, t0 = –0,49 ve erkek bireyler için: L∞ = 31,3 cm, k = 0.57, t0 = –0,03 şeklinde hesaplanmıştır. Ayrıca, tüm bireyler için hesaplanan boy–ağırlık ilişkisi W= 0,022 L2,6838 olarak belirlenmiştir. Cinsiyet oranı (♂/♀) ise 1,18 olarak hesaplanmıştır. Dişi bireyler için hesaplanan GSI değerlerinden, yumurtlama faaliyetinin özellikle Nisan–Haziran ve Ekim–Aralık aylarında yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, dişi bireylerin gonadları ile gerçekleştirilen histolojik analizler sonucunda, oosit gelişim safhaları tespit edilmiştir. Eşeysel olgunluğa eriştiği tespit edilen (III, IV ve V safhası) toplam 71 adet birey, üreme aktivitesinin en yoğun olduğu Ekim–Kasım ve Mayıs–Haziran aylarında elde edilmiştir.