Rosmarinik Asidin Ehrlich Asit Karsinoma Üzerine Etkisinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak İncelenmesi


Gürel Gürevin E. (Executive), Ulukaya E., Erol Kutucu D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: July 2020