Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Kolşisin Tedavisinin, Hücre İskeleti Ögeleri ve eEF2 Aktivitesindeki Değişiklikler Bağlamında Araştırılması.


GÜNÇER B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2013
  • End Date: January 2017