Physis-Nomos İkileminde Platon'un Kratylos'u: Antikçağ'daki Düşünsel Arka Planı ve Alimlanışı Çerçevesinde Filolojik ve Yorumbilimsel Bir Inceleme


GÖREN E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2014
  • End Date: August 2015