Klorokin ve Doksorubisin Kombinasyonunun CAM In vivo Modelinde Anti-Anjiyojenik Etkisi


ARMUTAK E. İ. (Executive), ESENER O. B. B., KIYAN H. T., GÜREL GÜREVİN E., ÜVEZ A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2015
  • End Date: October 2017