Vergi Yükümlüsünün Haklarının Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması-Danışmanlık Çalışması


Ekmekci Çalıcıoğlu E. (Executive), Kaşıkcı B. M., Barlass T. İ., Ateşağaoğlu E., Şirin Z. E., Gümüşkaya G., et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: May 2021

Project Abstract

İşbu KAP PROJESİ’nde benimsenen ve aşağıda belirtilen yöntemlerle,

1.      Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun vergi yükümlüsünün haklarının korunması bakımından ne kadar etkin bir iç hukuk yolu olduğunun tespit edilmesi,

  1. KAP PROJESİ sonucunda, yükümlü haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde güncel anlam ve kapsamı dikkate alınarak bireysel başvuru yolunun bunu hangi ölçüde karşıladığının belirlenmesi, ayrıca vergi uyuşmazlıklarından kaynaklı başvuruların değerlendirilmesi, usul ve esaslarına yönelik tespit edilen eksiklikler ve aksaklıklar ortaya konularak bunların giderilmesi ile başvuru yolunun daha etkin olabilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi,

amaçlanmaktadır.

 

Bu çerçevede KAP PROJESİ ile Anayasa Mahkemesi’ne vergi uyuşmazlıkları nedeniyle yapılan bireysel başvurular sonucunda verilmiş bireysel başvuru kararları üzerinden sayısal tespitler ve analizler yapılması, kararların verilme usul ve esasları hakkında eksikliklerin ve aksaklıkların tespit edilmesi, karar oluşturma usul ve esasları hakkında öneriler geliştirilmesi ve proje sonucunun düzenlenecek bir konferans ve yayınlanacak bir kitap ile proje ortakları ve ilgililerle paylaşılması hedeflenmektedir.

 

Yukarıda izah edilen KAP PROJESİ hedefleri gerçekleştirilerek “Vergi Yükümlüsünün Haklarının Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması” uygulaması hakkında farkındalık yaratılması ve eksikliklerin giderilmesi, özgün nitelikte geliştirme programları ve modelleri tasarlanması ile verimliliğin arttırılması sağlanmak istenmektedir.