Bitki, Alg ve Mikroorganizmalar Kullanılarak Hidrokarbonlarla Kirlenmiş Alanların İyileştirilmesinin Araştırılması


KÖSESAKAL T.

TUBITAK Project, 2006 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2006
  • End Date: December 2010