Acne Vulgaris Hastalığının Etmenlerinin Propionibacterium Acnes Bakterisinin Liken Türlerinden İzole Edilen Sekonder Metabolitler Kullanılarak Biyofilm Oluşturulmasının Engellenmes


Sesal N. C. (Executive), Karaltı İ., Durdağı S., Salan Ü., Aydın Y., Çobanoğlu G., et al.

TÜBİTAK - AB COST Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TÜBİTAK - AB COST Project
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: April 2018