Eğitim ve İstihdam Dışı Gençler Profil Araştırması


Creative Commons License

Kocakaya M. E. (Executive), Şahin L., Demir İ., Akgül O., Polat K., Bükey A. M., et al.

Ministry of Youth and Sports, 2020 - 2020

  • Project Type: Ministry of Youth and Sports
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: December 2020

Project Abstract

Proje, Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) – II çerçevesinde 26 alt bölge içerisinde ikamet eden 15-29 yaş grubundaki gençlerin “Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Yetiştirmede (NEİY)” statütülerini belirleyen faktörlerin demografik, sosyo-ekonomik, bölgesel kırılımları içerecek şekilde araştırılmasını ve NEİY statüsündeki gençlerin eğitime ve istihdama katılımı ile ilgili merkezi ve bölgesel düzeyde politika ve stratejilerin tespit edilmesini içermektedir.  

Projenin temel amaçları;

1. Türkiye’de 15-29 yaş grubundaki gençlerin “Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Yetiştirmede (NEİY)” statüsünü belirleyen faktörlerin nicel ve nitel yöntemler  bir arada kullanılarak demografik, sosyo-ekonomik, bölgesel alt kırılımları içerecek şekilde araştırılması ve analiz edilmesi.

2.Eğitim ve istihdam dışı gençler için ulusal düzeyde veri bankasının oluşturulması ve sosyo-ekonomik risklerin kurumsal yönetimi için alt yapı oluşturması.

3. “NEİY” gençlerin eğitime ve istihdama katılımlarının sağlanması için ulusal ve bölgesel çözüme yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi

4. NEİY ile mücadelede merkezi ve yerel kurumlar için “paydaş yönetişim sistemi”nin geliştirilmesi.