Timokinonun 900 MHz Elektromanyetik Radyasyona Maruz Bırakılan Sıçanlarda Kognitif Fonksiyonlara ve Hipokampal GABAA, NMDA ve Glisin Reseptör Yoğunluğu ile Oksidatif Hasara Etkisi


Üstünova S.(Executive), Meral İ., Paker S., Gürel Gürevin E., Eriş A. H., Kılıç A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: June 2020