Mide ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Hastaya Özgü İlaç Seçiminde ITRT (ATP-Tümör Kemosensitivite) Yönteminin Etkinliğinin İmmünohistokimyasal İnceleme ile Birlikte Araştırılması


KESKİN M. (Executive), ÇELİK F., ZEYBEK Ş. Ü., ESENER O. B. B., ARMUTAK E. İ., ERGEN H. A., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: November 2019