İskemiReperfüzyon Hasarında Klinikte İmmünosüpresan Olarak Kullanılan Mikofenolat Mofetilin Böbrek Üzerine Olan Etkileri


KANDİL A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: May 2019