Sıçanlarda Gebelik Döneminde Dietilhekzil ve DiNButil Fitalat Maruziyetin Anne ve Fötal Gelişim Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


ALBENİZ I. (Executive) , TÜRKER ŞENER L. , ZEYBEK Ş. Ü. , SOLUK TEKKEŞİN M. , ALBENİZ G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: February 2019