Azolla nın polisiklik aromatik hidrokarbonlar üzerindeki biodegradasyon potansiyelinin senkronize UV spektroflorometre kullanılarak değerlendirilmesi


KÖSESAKAL T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2013
  • End Date: March 2014