) Erciyes Dağının Ekosistem Özelliklerinin Belirlenmesi ve Dağ Alanları Yönetimi (DAY) Açısından Değerlendirilmesi.


Gönençgil B. (Executive), Turoğlu H.

TUBITAK Project, 2002 - 2004

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2002
  • End Date: December 2004