COVID-19 Pandemisinin Göçmen Ev İşçisi Kadınların Çalışma ve Yaşam Koşullarına Etkisi: İstanbul Örneği


Ünlü A. D. (Executive), Oktay Yılmaz B., Bektaş H., Bolat B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: April 2023