Derbent Baraj Gölü Kültür Gökkuşağı Alabalıklarındaki (O. mykiss W) Patojen Bakterilerinin Tespiti ve Bazı Probiyotiklerin Bu Patojenlere Karşı Antagonistik Etkisinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma


AKAYLI T. (Executive), YARDIMCI R. E., ÖKMEN D., ÜRKÜ Ç., ÇANAK Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: December 2019