Fusarium Türlerinin Genotiplendirilmesinde Kullanılabilecek Yeni Genik Mikrosatellit Markırlarının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar


ALBAYRAK G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2013
  • End Date: September 2014