Özgün 2-indolinon bileşiklerinin anti-interlökin 1 ve kemoterapötik ekinlik gösteren ilaçlar olarak geliştirilmesi


Creative Commons License

KARALI N. L. (Executive), GÜL A., GÖKTAŞ F., CİHAN ÜSTÜNDAĞ G., Müftüoğlu M.(Executive), Orer H., et al.

TUBITAK Project, 2016 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: September 2019