Kardiyovasküler Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Anjiyotensin Reseptör ve TRPC Kanal Blokerlerinin Anjiyogenez Üzerindeki Etkilerinin CAM Metoduyla İncelenmesi


GÜREL GÜREVİN E. (Executive), ARMUTAK E. İ., ESENER O. B. B., KIYAN H. T., ÜSTÜNOVA S., YILMAZER N., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2016
  • End Date: April 2018