Üstün Zekalı Öğrencilerin Tanılamaya Yönlendirilmesine Yönelik Bir Yetenek Sihirbazının Geliştirilmesi


KARTAL E. (Executive), ŞİMŞEK İ., KÖSE BİBER S., BİBER M., ÖZYAPRAK M., CAN T., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2016
  • End Date: October 2017

Project Abstract

Üstün zekalı öğrencilerin tespiti konusunda hem ebeveynler hem de eğitmenler hassasiyet göstermektedir. Bu konudaki farkındalık giderek artmaktadır ancak bu noktada üstün zekalı öğrencilerin tanılanması kadar, tanılama sürecinin doğru bir biçimde başlatılması da önemlidir. Bir başka ifade ile öğrencilerin tanılama için doğru yönlendirilmesi, sınıf içinde isabetli bir biçimde aday gösterilerek doğru yönlendirme yapılabilmesi de gerekmektedir. Çünkü öğrencilerin genel davranış biçimleri ve özellikle okuldaki başarıları, üstün zekalı olup olmadıklarına bağlı olarak değişebilmektedir. Öğrencilerin tanılanmaya doğru yönlendirilmesi ile ebeveynlerin çocuklarını, eğitmenlerin ise öğrencilerini daha iyi anlayarak, onların eğitimi ve gelişimi için gereken görevleri daha iyi yerine getireceğine inanılmaktadır. Bu projede, üstün zekalı öğrencilerin tanılamaya yönlendirilmesine yönelik çevrimiçi bir yetenek sihirbazının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yetenek sihirbazı için yapay zekânın alt çalışma alanlarından biri olan makine öğrenmesinden faydalanılmıştır. Bilim ve Sanat Merkezleri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan hem üstün zekalı olarak tanılanmış hem de tanılanmamış öğrenci bilgileri doğrultusunda, makine öğrenmesi teknikleri için gerek duyulan veri seti hazırlanmıştır. Analizler R programlama dili ile RStudio'da gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda öğrenciyi üstün zekalı öğrenci olarak tanılamaya yönlendirme konusunda en yüksek performansı veren model seçilerek yetenek sihirbazının çıkarım alt yapısı olarak entegre edilmiştir. Geliştirilen bu yetenek sihirbazı ile üstün zekalı öğrencileri tanılamaya yönlendirme konusunda ebeveynlere ve eğitmenlere destek sağlamak amaçlanmıştır.