İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Güneş Servisi Laboratuvarı'nın Kurulumu


Başal M. (Executive) , Bilir S. , Al N., Gültekin Annak A. , Çakmak H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2010
  • End Date: April 2012

Project Abstract

1936 yılında faaliyete geçen İstanbul Üniversitesi Gözlemevi'nde, 12 ve 13cm açıklıklı mercekli teleskoplarla elde edilen izdüşüm görüntüleri üzerinde güneş leke gruplarının yerlerini işaretlemek suretiyle, 1945 yılında başlatılan düşük uzaysal ayırmalı rutin Güneş gözlem ve çizimleri küçük tadilatlarla günümüze kadar devam ettirilmiş olmakla beraber, zamanla değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlar, gelişen imkanlar ölçüsünde bu çalışmalara yeni bir yön vermeyi gerekli ve mümkün kılmıştır. Zira yakın zamana kadar çizim, fotoğrafik gözlem ve fiziksel arşivlemeden ibaret olan Güneş gözlem ve değerlendirme sistemi hızla değişen şartlara cevap veremez olmuş, çok daha hızlı, esnek, etkin, hatasız ve masrafsız gözlem, değerlendirme, depolama ve paylaşma ihtiyacı doğmuştur.

Rutin gözlem ve değerlendirme, arşiv ve uluslararası katılım, akademik çalışma, eğitim-öğretim, halka ve eğitim kurumlarına yönelik popüler bilim gibi çok yönlü hedefleri olan proje, İÜ Gözlemevi Güneş faaliyetlerinde kapsamlı bir dönüşümün son halkası olup, içeriğindeki donanımsal ve yazılımsal iyileştirmeler sayesinde görsel gözlem, çizim ve fotoğraflamadan ibaret mevcut sistemi bütünüyle değiştirecek mahiyettedir.