Aterosklerotik koroner arter hasta serumlarında aday microRNA düzeylerinin belirlenmesi


ÇOBAN N. (Executive), ERKAN A. F., GEYİK F., EKİCİ B., ÖZUYNUK A. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: April 2020