Discussing (discourses of) abuse/exploitation and environmental ethics at the intersection of postcolonial and ecocritical perspectives (Sömürgecilik-sonrası ve ekoeleştirel perspektiflerin kesişim noktasında kötüye kullanım/sömürü ve çevre etiği söylemlerinin değerlendirilmesi)


KARA Ş. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2009
  • End Date: December 2009