NİTRİK OKSİT İLİŞKİLİ SİNYAL YOLAKLARINDA OLUŞAN GEN POLİMORFİZMLERİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIK ÜZERİNE OLASI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


UMMAN B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2011
  • End Date: January 2013