Çalışanların COVID-19 Önlemlerine Adaptasyonunun Toplumsal Cinsiyet Temelinde İncelenmesi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama


Bektaş H. (Executive), Ünlü A. D., Ekelik H., Kiriktir D. T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2021
  • End Date: September 2022

Project Abstract

Bu araştırmada Yeni Koronavirüs hastalığı (Coronavirus Disease – COVID-19) ile mücadele kapsamında çalışma hayatıyla ilgili uygulamaya alınan tedbirlere çalışanların adaptasyonunun bankacılık sektörü çalışanları üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır.